Onze diffuserbare sprays

Nos diffusables en spray

Verstuivend in sprays met BIOLOGISCHE* essentiële oliën, een assortiment van 3 sprays voor praktische, snelle en draagbare verspreiding.

Zuiverende tonen voor frisse lucht

Eucalyptus en Munt

  • Vrij ademen;
  • Energieke noten;
  • Een sprankelende citruslucht.

Citroen en Bergamot

  • Om energie en vitaliteit te stimuleren;
  • Rustgevende noten
  • Zonnige geuren

Lavendel en Rozemarijn

  • Voor een ontspannen sfeer.

Deze sprays zijn bijzonder geschikt voor veelvuldig dagelijks gebruik en zonder diffuser. Ze zijn praktisch in gebruik en kunnen handig zijn voor thuis, in de auto en/of om overal mee naartoe te nemen.

*Ingrediënt uit biologische landbouw (Certisys BE-BIO-01 Control).

DOORGAAN MET LEZEN

Gebruiksaanwijzing voor de Izzy nomadische diffuser

I. Componenten Inham; Kap ; Uitzendingsuitvoer; Basis; Geen schroeven/reservoir; Aan / uit knop; Lichtknop; Ultrasone pellet; Micro-USB-poort met beschermlipje; Oplaadindicator; Openingslipje voor capuchon; USB-kabel - micro-USB; USB-adapter. II. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de diffuser gebruikt. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis, als ze goed begeleid worden of als er instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het apparaat. en als de risico's niet met het apparaat zijn gespeeld. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met aanbevolen diffuserende stoffen. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot toxische of brandgevaren. Deze diffuser mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding. Deze diffusor mag alleen worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of samenstel verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn servicecentrum. De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat u het weggooit. Bij het verwijderen van de batterij moet het apparaat van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. Om toegang te krijgen tot de batterij, draait u de schroeven onder het apparaat los. De batterij moet veilig worden weggegooid. Stel de diffuser niet bloot aan een vochtige omgeving. Beschermen tegen regen. Deze diffuser werkt alleen met etherische oliën of etherische oliecomplexen. Om elk risico op oxidatie te vermijden, mag u geen stroperige en/of bijtende etherische oliën gebruiken. Houd rekening met de speciale voorzorgsmaatregelen voor het distribueren van mengsels (zie instructies) in kinderkamers, afhankelijk van de aanbevolen minimumleeftijd. Verspreiden in afwezigheid van gevoelige mensen (zwangere vrouwen, baby's, mensen met astma of mensen die last hebben gehad van stuiptrekkingen) of gevoelige dieren. Gebruik geen etherische oliën waarvan het gebruik in diffusie niet wordt aanbevolen. Gebruik geen synthetische parfums of essences die de diffuser onherstelbaar kunnen beschadigen. Sommige essentiële oliën worden niet aanbevolen voor verspreiding. Vermijd etherische oliën met fenolen, ketonen of aldehyden. Essentiële oliën zijn actieve ingrediënten die met mate moeten worden gebruikt en waarbij de aanbevolen dosering en diffusietijd moeten worden gerespecteerd. Was uw handen na gebruik van etherische oliën. Volg altijd de gedetailleerde voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de gebruikte essentiële oliën. III. Handmatig 1. Verwijder het deksel (2) door het lipje (11) dat bedoeld is om het deksel te openen voorzichtig op te tillen en in de richting van de pijl richting OPEN te draaien. 2. Houd de basis (4) van de diffuser ondersteboven en schroef het flesje etherische olie voorzichtig op de diffuser (5) zonder de druppelaar te verwijderen. 3. Draai de basis (4) van de diffuser om en schud deze lichtjes zodat de etherische olie in het reservoir (5) stroomt. 4. Plaats het deksel (2) terug en respecteer zorgvuldig de respectievelijke inkepingen op het deksel en de basis. Sluit vervolgens door het lipje in de richting van de pijl richting LOCK te draaien totdat het dichtklikt. 5. Zodra de diffuser is opgeladen, drukt u 3 seconden op de AAN/UIT-knop (6) om te beginnen met verspreiden. Afhankelijk van de gekozen diffusiemodus ontsnappen er met tussenpozen lichte miststralen uit de diffuser en gaat het licht tegelijkertijd aan in de dimmodus. Let op: Schakel de diffuser tijdens onderhoud nooit in zonder fles buiten de “reinigingsmodus” (zie “Reiniging en onderhoud”). Raak de ultrasoontablet nooit direct of indirect aan. Om uit te zenden is het belangrijk om altijd de AAN/UIT-knop (6) gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. 6. Selecteer de gewenste modus. 6 - AAN/UIT-knop 7 - Lichtknop 7. Aan het einde van de verstuiving of bij het vervangen van de etherische olie: zoek de verstuiver om het flesje rechtop te houden met de hals naar boven gericht. Draai het lipje in de openingsrichting, verwijder het deksel (2), schud minimaal 30 seconden op en neer (zie tekening) zodat de etherische olie in het flesje valt. 8. Na 30 seconden: terwijl u de diffuser ondersteboven houdt, schroeft u de fles los. 9. Raak het ultrasone kussen (8) nooit direct of indirect aan. Bovenste knop: AAN/UIT (6) Lang indrukken (3 sec): AAN “Intens”-modus | 1 spray elke 20 seconden | LED: Paars | STOPPEN: Na 1 uur Eerste keer kort indrukken: modus “Gematigd” | 1 spray elke 60 seconden | LED: Geel | STOPPEN: Na 4 uur Tweede korte druk: “Nacht”-modus | 1 Spray elke 120 seconden | LED: Wit | STOP: Na 08.00 uur Derde korte druk: Terug naar de “intense” modus Lang indrukken (3 seconden) Altijd: UIT Onderste knop: Licht (7) Standaard bij het starten van de uitzending: Laag Eerste korte druk: Medium Tweede korte druk: Sterk Derde korte druk: UIT Let op: Het licht werkt niet ongeacht diffusie. IV. Batterij opladen De diffuser heeft een geïntegreerde lithiumbatterij waardoor hij onafhankelijk kan worden gebruikt. Laad de diffuser volledig op voor het eerste gebruik. Sluit de USB-kabel (12) aan op de micro-USB-poort (9) van de diffuser. Sluit de USB-kabel aan op de meegeleverde adapter. 3. Sluit de adapter aan op een stopcontact. De oplaadindicator (10) gaat branden (rode LED) om aan te geven dat het product wordt opgeladen. Wanneer de diffuser volledig is opgeladen, gaat de rode LED uit. De oplaadtijd bedraagt ​​8 uur, met een batterijduur van 8 uur. U kunt het product loskoppelen. Let op: het is mogelijk om de diffuser te bedienen terwijl de batterij wordt opgeladen. V. Reiniging en onderhoud Lees de onderhoudsinstructies zorgvuldig door om verstopping van het product te voorkomen. Voor een optimale werking van uw diffuser dient deze bij intensief gebruik regelmatig (eenmaal per week) gereinigd te worden. Hierdoor wordt elke belemmering voorkomen. Voor snel onderhoud: Bij het verversen van etherische olie: Schakel de diffuser uit en koppel de voedingskabel (12) los. Verwijder de fles volgens diagram nr. 8 en doe de dop er weer op. Veeg eventuele gemorste etherische olie voorzichtig af op het onderste gedeelte, bij de diffusie-uitlaat (3). Reinigingsmodus activeren: druk 5 keer achter elkaar op de AAN/UIT-knop (6) (afwisselend paarse, gele en witte LED): continue diffusie gedurende 20 minuten om de tank (5) van het product te legen. In geval van opslag: Schroef altijd het flesje etherische olie los en maak de diffuser volledig schoon voordat u deze ongebruikt opbergt. Anders kan de etherische olie stollen en de verspreiding permanent blokkeren. Als u het gebruik hervat na een lange periode zonder gebruik: Verwijder de fles volgens diagram nr. 8 Start de reinigingsmodus (zie het vakje voor de reinigingsmodus) om de ultrasoontablet (8) te ontstoppen. Voor een diepgaand interview: Giet 2 ml alcohol in 1 leeg flesje met druppelaar. Om dit te doen, verwijdert u de druppelaar en vervangt u de druppelaar zodra de alcohol is gegoten. Schroef de fles met de alcohol in de fles en het reservoir (5) vast om te spuiten, totdat de diffusie volledig stopt. Je kunt de diffuser dan normaal gebruiken. VI. Technische eigenschappen Adapter: 5V 1A Verbruik: 800mA-1000mA Compatibiliteit: fles van 5 ml, 10 ml en 30 ml Materialen: PP-kunststof

De verspreiding van EO in zorginstellingen: een wetenschappelijk onderzoek

Een goede desinfectie van de omgevingsoppervlakken van ziekenhuizen is essentieel om verontreinigingen te elimineren en de verspreiding van overdraagbare ziekten te verminderen. Vanwege de aanwezigheid van verschillende multiresistente stammen van pathogene microbiële soorten (zoals Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Candida sp., Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa), kan het gebruik van klassieke milieusaneringsstrategieën (actieve zuurstof, hypochloriet, quaternaire ammonium, enz.) zijn mogelijk niet voldoende effectief om de uitroeiing ervan te bewerkstelligen 2 . Onder de alternatieve strategieën voor conventionele ontsmettingsmiddelen vertegenwoordigt het gebruik van etherische oliën (EO) een nieuwe veilige en effectieve oplossing*. De antimicrobiële kracht van EO-diffusie is uitgebreid bestudeerd in verschillende onderzoeken. Deze laatste hebben hun remmende werking tegen bacteriën, schimmels, schimmels en gisten vastgesteld. De resultaten van deze onderzoeken hebben daarom het potentieel van EO's en hun verbindingen benadrukt als instrument voor sanitaire voorzieningen en bestrijding van milieupathogenen 1,3,4 . Zo evalueert het team van Fabrizio Gelmini 1 voor het eerst de effectiviteit van EO's in de strijd tegen infectieuze microbiële agentia rechtstreeks in een gezondheidszorginstelling. Gelmini et al. (2016) 1 gecombineerde EO-diffusie met een standaard reinigingsprotocol. Dit met als doel het verminderen en beheersen van microbiële besmetting binnen de Stichting ‘Don Ambrogio Cacciamatta’. Een residentiële zorginstelling met 112 bedden, verdeeld over twee verdiepingen (ongeveer 1060 m2). Experimenteren: Het mengsel van EO van Lavandula angustifolia 24%, Melaleuca cajuputii 24%, Abies sibirica 20%, Myrtus communis 20% en Pelargonium graveolens (Geranium bourbon) 12% werd aldus verdeeld. En dit met ultrasone diffusers die dagelijks gevuld worden met 500 ml water en 100 ml EO-mengsel (d.w.z. 0,02% v/v). Continue verspreiding overdag en 8 uur 's nachts, elke dag gedurende de duur van de oefening. Het onderzoek werd uitgevoerd op 2 verdiepingen met 16 kamers en plaats voor 32 patiënten. Op de 1e verdieping werden in 2 van de 8 kamers ultrasoon diffusers geplaatst. Overdag stonden de kamerdeuren open. Dit is om de verspreiding van HE mogelijk te maken alle kamers op de vloer te bereiken. Op dezelfde manier werd de 2e verdieping alleen onderworpen aan standaard desinfectieprocedures (controle). Over het geheel genomen werd de microbiologische analyse van de microbiële belasting gemeten door contactglaasjes (HycheckTM “Total Count” en “Yeast and Mold”, Beckton Dickinson, VS), geplaatst in 5 willekeurige punten van de kamers (tafels, kasten) en gangen (leuningen). Onder deze omstandigheden werd gedurende 5 maanden elke 30 dagen bemonstering uitgevoerd (T0 = referentie, T1 = 30e dag, T2 = 60e dag, T3 = 90e dag, T4 = 120e dag en T5 = 150e dag). Om de gebruikelijke bacteriële belasting te beoordelen en antimicrobiële werkingen uit te sluiten die niet aan EO's zijn gekoppeld, werd de diffusie echter gedurende de eerste 30 dagen (T0) en de laatste 30 dagen (T5) opgeschort. Resultaten: Afb. 1   Afb. 2   - Uit de visuele observatie blijkt dat het conventionele desinfecterende protocol alleen geen waarneembaar effect heeft op de aanwezigheid van bacteriekolonies (Fig. 1A) . Omgekeerd was er een dramatische afname van de bacteriegroei zichtbaar wanneer conventionele desinfectiemiddelen werden gecombineerd met EO-diffusie (Fig. 1B) . - De hoogste microbiële besmettingsgraad werd waargenomen op tafeloppervlakken: 100-200 kolonies/cm2. Wij tellen: 10-30 kolonies/cm2 op de kasten en 30-80 kolonies/ cm2 op de leuningen (gang). - Er is een significante vermindering van de microbiële belasting veroorzaakt door blootstelling aan het EO-mengsel tot de vierde maand van de behandeling; andgt;90% op tafels en andgt;75% op kasten (Fig. 2) . - Daarentegen vertoonde de bacteriepopulatie op de leuningen van de behandelde en controlegangen geen significant verschil in de gemiddeld gemeten bacterietellingen. Dit geeft daarom aan dat de lagere concentratie HE in de gangen, als gevolg van verdunning in de lucht, hun vermogen om microbiële groei te remmen vermindert. Wat de verspreiding van EO in de kamers betreft, deze veroorzaakte een spectaculaire vermindering van de microbiële besmetting. Bijgevolg is er sprake van een vermindering van de overdracht van infecties, met een gelijktijdige vermindering van de toediening van geneesmiddelen. Er werd een afname waargenomen in het aantal voorschriften voor antibiotica (70%), mucolytica (100%), luchtwegverwijders (100%) en steroïden (67%) en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (33%). Dit alles zonder nadelige gevolgen voor patiënten. Er zijn geen schadelijke effecten gerapporteerd als gevolg van de diffusie van het EO-mengsel tijdens de duur van het onderzoek Een maand na de stopzetting van de uitzendingen stegen de waarden voor microbiële besmetting in de kamers en overlapten die gemeten in de controlekamers. Dit bevestigt dus de antimicrobiële werking van EO’s Conclusie: Deze studie toont in wezen aan dat de verspreiding van EO in combinatie met standaard sanitaire procedures een groot potentieel voordeel heeft bij het verminderen van microbiële besmetting. En zo de consumptie van farmaceutische medicijnen in een zorginstelling verminderen. Ten slotte benadrukken de resultaten het nut van bioactieve vluchtige stoffen uit EO's bij het beheersen en verminderen van ziekenhuisbesmetting door omgevingsmicroben. A.Zhiri *Zolang de basisregels inzake distributie gerespecteerd worden: Verdeel HE niet in gesloten ruimtes. Net als apparaten die ozon- en hydroxylradicalen in de lucht vrijgeven Beheers a priori het diffusieproces; de duur van de diffusie, de hoeveelheid EO die moet diffunderen, afhankelijk van de ruimte wees dubbel waakzaam in kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en rusthuizen Ventileer ten slotte regelmatig om de blootstelling van HE aan luchtverontreinigende stoffen binnenshuis te verminderen... --- Lees ook: De basisregels van uitzenden --- Referenties: 1 Gelmini, F., Belotti, L., Vecchi, S., Testa, C., en Beretta, G. (2016). Door de lucht verspreide etherische oliën gecombineerd met standaard ontsmettingsprocedures voor controle van de microbiota in nosocomiale ziekenhuiskamers. Complementaire therapieën in de geneeskunde, 25, 113-119 2 Lang, G. en Buchbauer, G. (2012). Een overzicht van recente onderzoeksresultaten (2008–2010) over essentiële oliën als antimicrobiële middelen en antischimmelmiddelen. Smaak en geur J., 27(1), 13-39 3 Laird, K. et al. (2012). Vermindering van oppervlaktebesmetting en biofilms van Enterococcus sp. en Staphylococcus aureus met behulp van een damp op basis van citrusvruchten. J. van ziekenhuisinfectie, 80(1) 4 Ali, A. et al. (2015). Toepassing van citroengrasolie in dampfase voor de effectieve bestrijding van anthracnose van 'Sekaki'papaya. J. van toegepaste microbiologie, 118(6), 1456-1464