Gebruiksaanwijzing voor de Izzy nomadische diffuser

Mode d’emploi du diffuseur nomade Izzy

I. Componenten

 1. Inham;
 2. Kap ;
 3. Uitzendingsuitvoer;
 4. Basis;
 5. Geen schroeven/reservoir;
 6. Aan / uit knop;
 7. Lichtknop;
 8. Ultrasone pellet;
 9. Micro-USB-poort met beschermlipje;
 10. Oplaadindicator;
 11. Openingslipje voor capuchon;
 12. USB-kabel - micro-USB;
 13. USB-adapter.

II. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de diffuser gebruikt.

 • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis, als ze goed begeleid worden of als er instructies zijn gegeven over het veilige gebruik van het apparaat. en als de risico's niet met het apparaat zijn gespeeld. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt met aanbevolen diffuserende stoffen. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot toxische of brandgevaren.
 • Deze diffuser mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
 • Deze diffusor mag alleen worden gevoed met de zeer lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
 • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of samenstel verkrijgbaar bij de fabrikant of zijn servicecentrum.
 • De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat u het weggooit.
 • Bij het verwijderen van de batterij moet het apparaat van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.
 • Om toegang te krijgen tot de batterij, draait u de schroeven onder het apparaat los.
 • De batterij moet veilig worden weggegooid.
 • Stel de diffuser niet bloot aan een vochtige omgeving. Beschermen tegen regen.
 • Deze diffuser werkt alleen met etherische oliën of etherische oliecomplexen. Om elk risico op oxidatie te vermijden, mag u geen stroperige en/of bijtende etherische oliën gebruiken.
 • Houd rekening met de speciale voorzorgsmaatregelen voor het distribueren van mengsels (zie instructies) in kinderkamers, afhankelijk van de aanbevolen minimumleeftijd.
 • Verspreiden in afwezigheid van gevoelige mensen (zwangere vrouwen, baby's, mensen met astma of mensen die last hebben gehad van stuiptrekkingen) of gevoelige dieren. Gebruik geen etherische oliën waarvan het gebruik in diffusie niet wordt aanbevolen.
 • Gebruik geen synthetische parfums of essences die de diffuser onherstelbaar kunnen beschadigen.
 • Sommige essentiële oliën worden niet aanbevolen voor verspreiding. Vermijd etherische oliën met fenolen, ketonen of aldehyden. Essentiële oliën zijn actieve ingrediënten die met mate moeten worden gebruikt en waarbij de aanbevolen dosering en diffusietijd moeten worden gerespecteerd. Was uw handen na gebruik van etherische oliën. Volg altijd de gedetailleerde voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de gebruikte essentiële oliën.

III. Handmatig

1. Verwijder het deksel (2) door het lipje (11) dat bedoeld is om het deksel te openen voorzichtig op te tillen en in de richting van de pijl richting OPEN te draaien.

2. Houd de basis (4) van de diffuser ondersteboven en schroef het flesje etherische olie voorzichtig op de diffuser (5) zonder de druppelaar te verwijderen.

3. Draai de basis (4) van de diffuser om en schud deze lichtjes zodat de etherische olie in het reservoir (5) stroomt.

4. Plaats het deksel (2) terug en respecteer zorgvuldig de respectievelijke inkepingen op het deksel en de basis. Sluit vervolgens door het lipje in de richting van de pijl richting LOCK te draaien totdat het dichtklikt.

5. Zodra de diffuser is opgeladen, drukt u 3 seconden op de AAN/UIT-knop (6) om te beginnen met verspreiden. Afhankelijk van de gekozen diffusiemodus ontsnappen er met tussenpozen lichte miststralen uit de diffuser en gaat het licht tegelijkertijd aan in de dimmodus.

Let op: Schakel de diffuser tijdens onderhoud nooit in zonder fles buiten de “reinigingsmodus” (zie “Reiniging en onderhoud”). Raak de ultrasoontablet nooit direct of indirect aan. Om uit te zenden is het belangrijk om altijd de AAN/UIT-knop (6) gedurende 3 seconden ingedrukt te houden.

6. Selecteer de gewenste modus.

 • 6 - AAN/UIT-knop
 • 7 - Lichtknop

7. Aan het einde van de verstuiving of bij het vervangen van de etherische olie: zoek de verstuiver om het flesje rechtop te houden met de hals naar boven gericht. Draai het lipje in de openingsrichting, verwijder het deksel (2), schud minimaal 30 seconden op en neer (zie tekening) zodat de etherische olie in het flesje valt.

8. Na 30 seconden: terwijl u de diffuser ondersteboven houdt, schroeft u de fles los.

9. Raak het ultrasone kussen (8) nooit direct of indirect aan.

Bovenste knop: AAN/UIT (6)

 • Lang indrukken (3 sec): AAN “Intens”-modus | 1 spray elke 20 seconden | LED: Paars | STOPPEN: Na 1 uur
 • Eerste keer kort indrukken: modus “Gematigd” | 1 spray elke 60 seconden | LED: Geel | STOPPEN: Na 4 uur
 • Tweede korte druk: “Nacht”-modus | 1 Spray elke 120 seconden | LED: Wit | STOP: Na 08.00 uur
 • Derde korte druk: Terug naar de “intense” modus
 • Lang indrukken (3 seconden) Altijd: UIT

Onderste knop: Licht (7)

 • Standaard bij het starten van de uitzending: Laag
 • Eerste korte druk: Medium
 • Tweede korte druk: Sterk
 • Derde korte druk: UIT

Let op: Het licht werkt niet ongeacht diffusie.

IV. Batterij opladen

De diffuser heeft een geïntegreerde lithiumbatterij waardoor hij onafhankelijk kan worden gebruikt. Laad de diffuser volledig op voor het eerste gebruik.

 1. Sluit de USB-kabel (12) aan op de micro-USB-poort (9) van de diffuser.
 2. Sluit de USB-kabel aan op de meegeleverde adapter.
 3. 3. Sluit de adapter aan op een stopcontact.
 4. De oplaadindicator (10) gaat branden (rode LED) om aan te geven dat het product wordt opgeladen.
 5. Wanneer de diffuser volledig is opgeladen, gaat de rode LED uit. De oplaadtijd bedraagt ​​8 uur, met een batterijduur van 8 uur.
 6. U kunt het product loskoppelen.

Let op: het is mogelijk om de diffuser te bedienen terwijl de batterij wordt opgeladen.

V. Reiniging en onderhoud

Lees de onderhoudsinstructies zorgvuldig door om verstopping van het product te voorkomen.

Voor een optimale werking van uw diffuser dient deze bij intensief gebruik regelmatig (eenmaal per week) gereinigd te worden. Hierdoor wordt elke belemmering voorkomen.

Voor snel onderhoud:

Bij het verversen van etherische olie:

 • Schakel de diffuser uit en koppel de voedingskabel (12) los.
 • Verwijder de fles volgens diagram nr. 8 en doe de dop er weer op.
 • Veeg eventuele gemorste etherische olie voorzichtig af op het onderste gedeelte, bij de diffusie-uitlaat (3).
 • Reinigingsmodus activeren: druk 5 keer achter elkaar op de AAN/UIT-knop (6) (afwisselend paarse, gele en witte LED): continue diffusie gedurende 20 minuten om de tank (5) van het product te legen.

In geval van opslag:

Schroef altijd het flesje etherische olie los en maak de diffuser volledig schoon voordat u deze ongebruikt opbergt. Anders kan de etherische olie stollen en de verspreiding permanent blokkeren.

Als u het gebruik hervat na een lange periode zonder gebruik:

 • Verwijder de fles volgens diagram nr. 8
 • Start de reinigingsmodus (zie het vakje voor de reinigingsmodus) om de ultrasoontablet (8) te ontstoppen.

Voor een diepgaand interview:

 • Giet 2 ml alcohol in 1 leeg flesje met druppelaar. Om dit te doen, verwijdert u de druppelaar en vervangt u de druppelaar zodra de alcohol is gegoten.
 • Schroef de fles met de alcohol in de fles en het reservoir (5) vast om te spuiten, totdat de diffusie volledig stopt. Je kunt de diffuser dan normaal gebruiken.

VI. Technische eigenschappen

 • Adapter: 5V 1A
 • Verbruik: 800mA-1000mA
 • Compatibiliteit: fles van 5 ml, 10 ml en 30 ml
 • Materialen: PP-kunststof

DOORGAAN MET LEZEN

Alles wat u moet weten over het verspreiden van essentiële oliën!

Verdampen is een van de beste manieren om te profiteren van alle voordelen van essentiële oliën. Voor beginners is het zelfs de beste manier om de buitengewone reukkracht van etherische oliën te ontdekken, en voor iedereen is het daarom een ​​heel goed cadeau-idee voor Kerstmis! U vraagt ​​zich misschien af: welke diffuser moet u kiezen? Welke essentiële oliën moeten worden verspreid en waarom? Wat zijn de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen? Ontdek de antwoorden op jouw vragen in dit artikel!  De verschillende wijzen van verspreiding van essentiële oliën Er zijn verschillende manieren om etherische oliën te verspreiden. Het is belangrijk om de kenmerken, voor- en nadelen onder de knie te krijgen om de prachtige ervaring van aromatische diffusie te verbeteren. Parfumbranders Ze bestaan ​​uit een kaarsenhouder of een elektrische weerstand die een schaaltje verwarmt waarin pure etherische oliën zijn geplaatst. Als de warmte laag is, wordt er weinig diffusie verkregen; als de temperatuur hoger is, worden de delicate geurmoleculen van de oliën vernietigd. Parfumbranders zijn daarom niet erg effectief en niet aanbevolen voor de kwalitatieve verspreiding van essentiële oliën. Zogenaamde “atmosferische” of “koude verneveling” diffusers Ze maken gebruik van het fysieke fenomeen dat "Venturi-effect" wordt genoemd: dankzij een luchtstroom onder druk worden de pure essentiële oliën met hoge snelheid tegen de glazen wand van de diffuser geprojecteerd; ze barsten vervolgens uit in een wolk van microdeeltjes die op natuurlijke wijze naar de bovenkant van de glazen container stijgen, voordat ze ontsnappen in de vorm van een geurige micromist. De verspreiding gebeurt koud en de integriteit van de oliën blijft goed behouden, evenals hun therapeutische eigenschappen. Dit is de meest populaire verspreidingsmethode onder aromatherapeuten, omdat je hiermee kunt overwegen om jezelf te behandelen met etherische oliën in diffusie. In tegenstelling tot de hieronder beschreven ultrasone diffusers worden essentiële oliën in hun pure staat verspreid, en niet in een watermist. De microdruppels etherische oliën zijn daarom geconcentreerder en bevorderlijker voor een gunstige werking op de gezondheid. Het enige nadeel is de procedure die moet worden gevolgd om het te verspreiden parfum te vervangen of om de diffusieklok schoon te maken. Ultrasone diffusers Toen deze apparaten onlangs op de markt kwamen, vestigden ze zich al snel als praktische, effectieve en respectvolle oplossingen voor het verspreiden van essentiële oliën. De werking ervan is eenvoudig: aan de onderkant van de container trilt een keramische pellet zeer snel en produceert een reeks ultrasone golven die ervoor zorgen dat een kleine watermassa resoneert op het oppervlak waarvan een paar druppels essentiële oliën zijn aangebracht. Het water en de oliën worden omgezet in microdeeltjes en ontsnappen uit de diffuser in de vorm van een zeer mooie aromatische mist , die de deugden van essentiële oliën voor de gezondheid en het welzijn optimaliseert. Deze ultrasone diffusers voor etherische oliën zuiveren de lucht, bevochtigen de atmosfeer lichtjes en versterken op subtiele wijze de reukomgeving. Het diffusieproces vindt ook plaats zonder de essentiële oliën te verwarmen, waardoor hun integriteit en reukbalans behouden blijven. Praktische en vaak mooie ultrasone diffusers lenen zich gemakkelijk voor veranderingen in de reukervaring, omdat je snel het water in de diffuser kunt verversen en een nieuw mengsel kunt aanbrengen. Aan de andere kant is het noodzakelijk om voor een goed onderhoud van deze apparaten te zorgen en te voorkomen dat de keramische pad bekrast of geschuurd raakt. Ultrasone diffuser voor etherische oliën - Barocco Ultrasone diffuser voor etherische oliën - Linio Deze etherische olie diffusers zijn geschikt voor thuis, voor gebruik in elke woonkamer, in vergaderruimtes, kleedkamers, hotels, ziekenhuizen, schoonheids- en esthetische salons en spa's. Hoe kies je essentiële oliën om te verspreiden? Er bestaan ​​synergieën van kant-en-klare essentiële oliën om gemakkelijk en veilig te kunnen verspreiden, maar daar komen we later op terug. Het is ook heel goed mogelijk om uw eigen mengsels samen te stellen voor verspreiding, afhankelijk van uw humeur en uw wensen . U zult snel bedreven worden in het verspreiden van bijvoorbeeld een eenvoudig moment van welzijn of een therapeutische werking op de ademhalingssfeer. Om te ontspannen Citrusessences zijn perfect om te verspreiden om de lucht op smaak te brengen. We denken dan aan essences van Zoete Sinaasappel, Mandarijn, Grapefruit, Citroen, Bergamot of zelfs Petit grain bigarade. Met hun fruitige en pittige aroma verjagen citrusvruchten de dagelijkse beslommeringen terwijl ze de omgevingslucht zuiveren. De Petit grain bigarade om in een werkkamer te verspreiden kan stress echt verminderen . Citroen die in een kamer met zieke mensen wordt verspreid, kan ook de lucht zuiveren . Zoete Sinaasappel, verspreid in een “Zen”-instituut, kan een gevoel van plezier en intense ontspanning geven. Om slechte geuren te maskeren Essentiële oliën van munt ( wilde munt , pepermunt en groene munt ) zullen effectief zijn bij het maskeren van tabaksgeuren . Ze zullen worden gebruikt in combinatie met andere essentiële oliën, waarbij erop moet worden gelet dat de maximale concentratie van 5% niet wordt overschreden, aangezien deze oliën irriterend kunnen zijn voor de ogen. In het toilet worden geuren geneutraliseerd door Citroen Eucalyptus , Citroen , Grapefruit of Zoete Sinaasappel . Tegen transpiratiegeuren wordt gebruik gemaakt van etherische oliën van Lavandin of Roze Geranium . Ter voorkoming van winterkwaaltjes Aarzel in deze tijd niet om etherische oliën te verspreiden om de kleine kwaaltjes van de winter te bestrijden. Ze zijn ook nuttig bij preventie , ze helpen uw afweer te stimuleren en uw immuunsysteem te versterken voor een betere weerstand tegen virussen. Klassiek in de winter: verkoudheid manifesteert zich met niezen, hoofdpijn en vaak loopneuzen. Meestal geneest het spontaan binnen 4-5 dagen. Om te voorkomen dat het eeuwig aanhoudt, aarzel dan niet om essentiële oliën van uitgestraalde eucalyptus, niaouli, theeboom of ravintsara te verspreiden . Enkele ideeën voor “diffusie”-synergieën: Winterpreventie Aangename zuiverende synergie om tijdens gevoelige winterperiodes in de atmosfeer te verspreiden of te spuiten. HECT grove den : 25 druppels; HECT Hô Hout : 25 druppels; HECT Ravintsara : 60 druppels; Citroenessentie : 40 druppels; Alles in een druppelaar: 10 ml. Giet 5 tot 10 druppels in een ultrasone diffuser en verdamp gedurende 30 minuten, 2 tot 3 keer per dag. Slaap Een synergie om te verspreiden om kalmte en verlichting te brengen voordat u naar bed gaat en het inslapen te vergemakkelijken. HECT Wierook : 20 druppels; HECT Edele kamille : 10 druppels; HECT Ravintsara : 30 druppels; HECT Hô Hout : 40 druppels; In een druppelaar: 10 ml. Giet 5-10 druppels in een ultrasone diffuser en diffuser gedurende 30 minuten voordat u naar bed gaat. (+3 jaar) Spanning Creëer een sfeer van rust en welzijn thuis (voor telewerken) of wanneer u daar behoefte aan heeft in tijden van stress en spanning. Synergie met zoete citrusgeuren, zekere waarden om de zintuigen opnieuw in harmonie te brengen. TEO Zoete sinaasappel: 90 druppels; HECT Lavandin : 90 druppels; Mandarijnessentie: 60 druppels; CTE Petitgrain bigarade : 60 druppels; In een druppelaar: 10 ml. Giet 5 tot 10 druppels in een ultrasone diffuser en verdamp gedurende 30 minuten, 2 tot 3 keer per dag. (+1 jaar) Geeft u de voorkeur aan oplossingen die klaar zijn om te worden gedistribueerd? Vereenvoudig uw gebruik met herdistribueerbare producten Ontdek onze diffusibles, unieke creaties geformuleerd door een Nez-parfumeur uit Grasse . Met 30 jaar ervaring in de parfumerie heeft deze creatieve kunstenaar al zijn knowhow geconcentreerd om het reukuniversum van elke synergie van essentiële oliën opnieuw uit te vinden. Basisregels en voorzorgsmaatregelen Afhankelijk van de gewenste reukintensiteit: giet tot 15 druppels etherische oliën in het reservoir van uw diffuser Verstuif gedurende 10-15 minuten/uur. Het is niet nodig om de diffuser de hele dag aan te laten staan, anders zal hij de kamer waarin u zich bevindt verzadigen. Zend niet uit in de kamer van een kind in hun aanwezigheid. Zet de diffuser bijvoorbeeld een uur voordat u hem naar bed brengt in zijn kamer aan. Sommige essentiële oliën zijn niet geschikt voor verspreiding. Ze zijn gecontra-indiceerd of onaangenaam bij verspreiding. Ze kunnen irriterend zijn voor de slijmvliezen (bijv. Ceylonkaneel, oregano, kruidnagel, bonenkruid, gewone tijm, wintergroen om de belangrijkste te noemen). Andere essentiële oliën zijn neurotoxisch (bijvoorbeeld hysop, salie). Ten slotte is de geur van bepaalde etherische oliën ongeschikt of nauwelijks geschikt als ze alleen worden verspreid (bijvoorbeeld: basilicum, koriander, wortel, cipres, komijn, immortelle, edele kamille).

Onze diffuserbare sprays

Verstuivend in sprays met BIOLOGISCHE* essentiële oliën, een assortiment van 3 sprays voor praktische, snelle en draagbare verspreiding. Zuiverende tonen voor frisse lucht Eucalyptus en Munt Vrij ademen; Energieke noten; Een sprankelende citruslucht. Citroen en Bergamot Om energie en vitaliteit te stimuleren; Rustgevende noten Zonnige geuren Lavendel en Rozemarijn Voor een ontspannen sfeer. Deze sprays zijn bijzonder geschikt voor veelvuldig dagelijks gebruik en zonder diffuser. Ze zijn praktisch in gebruik en kunnen handig zijn voor thuis, in de auto en/of om overal mee naartoe te nemen. *Ingrediënt uit biologische landbouw (Certisys BE-BIO-01 Control).