• Bio

Zwarte spar - 10 ml Naald

Deel
Picea mariana
De zwarte den is een conifeer afkomstig uit Canada en groeit op berghellingen en veengronden.
Hij heeft een grijs-bruine schilferige schors, rode bloemen in groepjes en naaldvormige bladeren. De vrucht is een rood-bruine kegel van 4 cm lang.
Labels
  • Chemisch gedefinieerde essentiële oliën
  • BIO (Eco)
Dosering
Massage: verdun enkele druppels is een plantaardige olie en breng lokaal aan.
Advies
Als u zich al 's morgens bij het opstaan moe voelt, neem dan 2 druppels CGEO Zwarte spar + 2 druppels CGEO Grove den + 5 druppels Abrikozenpitolie en masseer 's morgens in op de rug ter hoogte van de bijnieren (boven de nieren)
Samenstellingen
Monoterpenen, bornyl acetaat
*Bestanddeel afkomstig uit de Biologische Landbouw (Control Certisys BE-BIO-01) - Gecertificeerd in overeenstemming met de specificaties ECOGARANTIE® (Control Certisys)
Voorzorgsmaatregelen
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet onverdund aanbrengen op de huid. Niet innemen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Droog bewaren, beschut tegen licht en warmte. Zie bijsluiter.
Codificatie

6910

EAN

5420008598562

ACL

7976419

CNK

2108983

Nut/PL

PC-009497726