Groeien op een verantwoordelijke,

duurzame en ethische manier

Pranarôm wil het respect voor en het evenwicht tussen mens en natuur garanderen: een verantwoorde globale benadering is dan ook evident.

Zoals Sergio Calandri het stelt, 'dagelijks werken met geneeskrachtige planten vereist een diepgaande bezinning over het duurzaam beheer van dit natuurlijk erfgoed'. De jaarlijkse toenemende vraag naar essentiële oliën is een zwaard dat aan twee kanten snijdt: enerzijds worden bepaalde planten in stand gehouden omdat zij een toegevoegde waarde krijgen, maar anderzijds wordt de deur opengezet voor het risico van wilde exploitatie van aromatische essences. 

Pranarôm is zich bewust van zijn impact op het milieu en zorgt voor de bescherming van gewassen, vooral deze die bedreigd worden. Dit zijn de acties die worden ondernomen om de natuur en iedereen die ermee werkt, te beschermen:

Pranarôm kent zijn leveranciers en bouwt met hen duurzame partnerschappen op

Pranarôm werkt al jaren met dezelfde leveranciers, in een korte toeleveringsketen. Deze leveranciers hebben een duurzame ontwikkelingsaanpak geïntegreerd en moeten aan zeer strikte specificaties voldoen. 

Naast het bevorderen van verantwoord telen, investeert Pranarôm samen met zijn producenten in het aanplanten van bedreigde soorten, om hun voortbestaan te garanderen, en om de aanvoer van essentiële oliën met unieke therapeutische eigenschappen te blijven garanderen. Sergio Calandri, CEO van Pranarôm, geeft meer uitleg: 'Wij stimuleren verantwoorde plantenteelt, wij werken samen met oogstbedrijven om bedreigde of ecologisch nuttige soorten te planten, zoals vetiver, dat de bodem verstevigt, erosie voorkomt en droogte helpt beperken'.

Een biologische en milieuvriendelijke teelt ontwikkelen

70% van de essentiële oliën van Pranarôm zijn afkomstig van de biologische landbouw, en dragen het label AB, en Demeter (label van de bio-dynamische landbouw) in sommige gevallen. Pranarôm zoekt biologische essentiële oliën overal waar ze beschikbaar zijn.

70% van het Pranarôm- gamma

is afkomstig uit de biologische landbouw

Biologische teelt - Demeter-label
Biologische landbouw - AB-label

Handelen voor mannen en vrouwen die leven van de teelt van aromatische planten

Behalve met de kwaliteit van de essentiële oliën is Pranarôm ook begaan met de levensomstandigheden van de arbeiders in de teeltgebieden; daarom is de selectie van de leveranciers waarmee wordt samengewerkt streng: alleen leveranciers die voldoen aan een bestek waarin ook het respect voor mannen en vrouwen centraal staat en die een maatschappijvisie hebben gebaseerd op de waarden van een eerlijke handel en die de geldende regelgeving respecteren.

Een engagement voor de natuur en voor het leven

Pranarôm onderneemt ook acties met een positieve impact op het milieu en voor mannen en vrouwen, door middel van engagementen die het bedrijf nauw aan het hart liggen. 

Fair Trade-producenten in Egypte

Als historische producent van essentiële oliën heeft Egypte een dominante positie op de markt van verschillende onmisbare grondstoffen, zoals jasmijn, neroli, viooltje, marjolein, kamille, roosgeranium ... 

In dit land doet Pranarôm een beroep op een producent met het Fair Trade-label, die de arbeiders respecteert door een sociale en rechtvaardige houding aan te nemen en die de arbeidswetten en de levensomstandigheden van de gezinnen respecteert: oprichten van scholen, gezondheidszorg ...

Met de vereniging Graine de vie, die koolstofcompensatie en herbebossing stimuleert door het aanplanten van meer dan 144 verschillende boomsoorten op bijna 900 verschillende plaatsen op het Afrikaanse continent, is Pranarôm sponsor geworden van een van de mooiste boomkwekerijen van Afrika, in Madagaskar. Sinds 2013 zijn er via deze vereniging meer dan 400.000 bomen geplant dankzij Pranarôm.

400 000

bomen geplant

met de vereniging Graine de vie

Duurzame ontwikkeling - Graine de vie

Met zijn engagement voor de vereniging Think Pink, draagt Pranarôm bij tot de financiering van het onderzoek naar borstkanker. 

Damascener rozen, symbool van engagement

De hydrolaat van Damascener rozen dat in beperkte oplage wordt geproduceerd door Pranarôm, is een mooi symbool voor het engagement van het bedrijf. 

In de eerste plaats omdat de rozen afkomstig zijn van een bedrijf dat zich al 20 jaar inzet voor het respecteren van de biodiversiteit en dat biologisch gecertificeerd is. Op deze plantage, die werd geauditeerd door de Union for Ethical Biotrade, die opkomt voor biodiversiteit, is alles erop gericht de milieu-impact te beperken: druppelbevloeiing, het ontwikkelen van fotovoltaïsche installaties, enz. 

En ten tweede omdat Pranarôm, telkens er rozenwater wordt gekocht, geld doneert aan het borstkankeronderzoek, in samenwerking met Think Pink Europe. Met een product dat wordt gemaakt met respect voor de natuur is het voor Pranarôm heel vanzelfsprekend om zich in te zetten voor de verzorging en de gezondheid van iedereen.

Damasten rozen symboliseren Pranarôm's inzet voor Thin-Pink

guillemets   Elke handeling van een therapeut is onvermijdelijk doortrokken van een ethisch en filosofisch engagement, waarbij de algemene gezondheid ook voedselhygiëne, levenshygiëne en psycho-affectief welzijn omvat, om in harmonie te zijn met zichzelf en met het universum dat ons omringt.

— Dominique Baudoux