Groenlandse Moeraspalm - 5 ml Bloeiende takje

Deel
Ledum groenlandicum
De Groenlandse moeraspalm levert een zeldzame, kostbare en heel doeltreffende essentiële olie. Haar prijs is echter zeer hoog. In ernstige situaties vindt men vaak redding bij deze essentiële olie die tegelijk eenvoudig en complex is. De werking overstijgt immers elke logische biochemische verklaring. Enkel therapeuten die ervaring hebben met deze essentiële olie kennen er de waarde van. Een essentiële olie met een zeer groot potentieel in de toekomst.
Labels
  • Chemisch gedefinieerde essentiële oliën
Dosering
Massage: verdun enkele druppels is een plantaardige olie en breng lokaal aan.
Samenstellingen
Limoneen, selineen
Voorzorgsmaatregelen
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet onverdund aanbrengen op de huid. Niet innemen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Droog bewaren, beschut tegen licht en warmte. Zie bijsluiter.
Codificatie

368

EAN

5420008503689

ACL

7753197

CNK

1626696

Nut/PL

pc005414321

Andere producten op het gebied van toepassing... Emotioneel evenwicht