• Bio

Slaap en ontspanningspray - 150 ml

Deel
Omgeving en textiel - Helpt om te ontspannen, bevordert de slaap
Evenwichtige samenstelling met geurnoten van pomerans, mandarijn, echte lavendel en roomse kamille. Deze essentiële biologische oliën staan bekend om het inslapen te bevorderen, rustgevend te zijn, nacthtelijk ontwaken en negatieve gedachten te voorkomen.
Labels
  • Chemisch gedefinieerde essentiële oliën
  • BIO (Eco)
  • Vanaf 3 jaar
  • Zwangerschap OK
  • Borstvoeding OK
  • Vegan
Dosering


Luchtverfrisser.


- In de lucht : 15 minuten voor het slapengaan: verstuif gedurende 4 seconden in de 4 hoeken van de kamer.


- Op het bedlinnen : 15 minuten voor het slapengaan: verstuif gedurende 4 seconden op een afstand van 20cm op het laken onder het hoofdkussen, op de kraag van de pyjama of op een zakdoek die u naast uw hoofdkussen legt.


U kunt de verstuivingen combineren of afwisselen.

Advies


Verstuif AROMANOCTIS Slaap en ontspanningspray in de lucht of op textiel (bedlinnen).

Samenstellingen


Aclohol denat., Essentieële oliën: Citrus sinensis* (Zoete sinaasappel), Citrus aurantium ssp amara (bladeren)* (Pomerans), Lavandula hybrida clone super* (Lavandin super), Citrus reticulata* (Mandarijn), Citrus bergamia* (Bergamot), Lavandula angustifolia* (Echte Lavendel), Anthemis nobilis* (Roomse kamille).

*Bestanddeel afkomstig uit de Biologische Landbouw (Control Certisys BE-BIO-01) - Gecertificeerd in overeenstemming met de specificaties ECOGARANTIE® (Control Certisys).
Voorzorgsmaatregelen


Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmtevonkenopen vuurhete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk : ook na gebruik niet doorboren of verbranden. In een goed geventileerde ruimte gebruiken. Contact met de ogen en de huid vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID : Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten ; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie, uitslag of oogirritatie: een arts raadplegen. Kinderen van minder dan 3 jaar en zwangere vrouwen: verstuiven tijdens hun afwezigheid, 30 minuten voor ze terug in de kamer komen. Niet aanbevolen voor gevoelige mensen vooral met astma, allergie, of antecedenten van convulsies. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Voorkom lozing in het milieu. Inhoudverpakking afvoeren naar een verzamelcentrum voor gevaarlijk of speciaal afval.

Codificatie

16355

EAN

5420008532108

ACL

6253625

CNK

4180162

Andere producten op het gebied van toepassing... Dagelijks welzijn