• Bio

Zuiverende spray - 75 ml

Deel
Zoete sinaasappel - Ravintsara - Zuivert de lucht
De AROMAFORCE zuiverende spray garandeert een gezondere lucht dankzij de streng geselecteerde essentiële oliën. Gebaseerd op 100% natuurlijke ingrediënten.

Pranarôm ondersteunt de organisatie «Graine de Vie»
1 verkocht product = 1 nieuw geplante boom in de Madagaskische mangrove"
Labels
  • BIO (Eco)
  • Vanaf 3 jaar
  • Zwangerschap OK
  • Borstvoeding OK
  • Vegan
Dosering


Luchtverfrisser.
- Te gebruiken gedurende de gevoelige periodes.
- Verstuif gedurende 5 seconden al rondwandelend in een goed geventileerde kamer, 2 tot 3 maal per dag, om 20m² te saneren.


Kinderen van minder dan 3 jaar en zwangere vrouwen: verstuiven tijdens hun afwezigheid, 30 minuten voor ze terug in de kamer komen.

Samenstellingen

Organic alcohol denat.; Essentiële oliën : Citrus sinensis* (Zoete sinaasappel), Cinnamomum camphora CT linalol* (Hô-hout), Melaleuca quinquinervia* (Niaouli), Eucalyptus globulus* (Eucalyptus globulus),  Cinnamomum camphora CT cineole* (Ravintsara), Pelargonium graveolens*(Rozengeranium), Cananga odorata* (Ylang-ylang), Eucalyptus citriodora* (Citroeneucalyptus), Eugenia caryophyllus* (Giroflier), Cedrelopsis grevei* (Katrafay), Zingiber officinalis* (Gember).
*Bestanddeel afkomstig uit de Biologische Landbouw (Control Certisys BE-BIO-01) - Gecertificeerd in overeenstemming met de specificaties ECOGARANTIE® (Control Certisys).
Voorzorgsmaatregelen

Ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Contact met de ogen en de huid vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie, uitslag of oogirritatie: een arts raadplegen. Kinderen van minder dan 3 jaar en zwangere vrouwen: verstuiven tijdens hun afwezigheid, 30 minuten voor ze terug in de kamer komen. Niet aanbevolen voor gevoelige mensen vooral met astma, allergie, of antecedenten van convulsies. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C-122°F. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud-verpakking afvoeren naar een verzamelcentrum voor gevaarlijk of speciaal afval. Bevat: ethanol, limonene (natuurlijk aanwezig in essentiële oliën).
Wettelijke bepalingen
Gebruik AROMAFORCE Zuiverende spray veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
Codificatie

18245

EAN

5420008541582

CNK

4267522

Regulatory status

Biocidal

Andere producten op het gebied van toepassing... Dagelijks welzijn